Change Font Size

Change Screens

Change Profile

Change Layouts

Change Menu Styles

Cpanel

سیاسی_اجتماعی چاهملک

نامه الکترونیک چاپ PDF

سیاسی_اجتماعی چاهملک

من در چاهملك بدنيا امدم نسب مادريم از افلاكي پدر بزرگ مادريم حاج حسينقلي افلاكي مادر بزرگ مادريم ننه اختر غلامرضايي 

 روستاي چاهملک/خوروبيابانک/اصفهان

تقریبآ دو سوم از خاک ایران به مناطق گرم وخشک اختصاص دارد که در سلطه ی دو دشت کویر ولوت می باشد. در این میان در قسمت شمال شرق استان اصفهان که در دشت کویر واقع شده است، در بخش خور روستای کوچک چاهملک قرار دارد. بعد از شهرستان نائین و روستاهای انارک ، چوپانان ،جندق در فاصله ی 20 کیلومتری پلیس راه جندق خور واقع شده که از غرب وارد چاهملک می شویم و از شرق به فاصله ی 45 کیلومتری خور وبیایانک ازآن خارج می شویم. در قسمت جنوب غربی ، روستای قادر آباد و هاشم آباد که از مزارع بزرگ و حاصلخیز چاهملک است و اما در قسمت غربی آن روستای آبادان که درست نقطه ی مرکزی ایران می باشد قرار دارد.تقریبآ دو سوم از خاک ایران به مناطق گرم وخشک اختصاص دارد که در سلطه ی دو دشت کویر ولوت می باشد. در این میان در قسمت شمال شرق استان اصفهان که در دشت کویر واقع شده است، در بخش خور روستای کوچک چاهملک قرار دارد. بعد از شهرستان نائین و روستاهای انارک ، چوپانان ،جندق در فاصله ی 20 کیلومتری پلیس راه جندق خور واقع شده که از غرب وارد چاهملک می شویم و از شرق به فاصله ی 45 کیلومتری خور وبیایانک ازآن خارج می شویم. در قسمت جنوب غربی ، روستای قادر آباد و هاشم آباد که از مزارع بزرگ و حاصلخیز چاهملک است و اما در قسمت غربی آن روستای آبادان که درست نقطه ی مرکزی ایران می باشد قرار دارد.

 چاهملک را روستاها و آبادی های کوچک احاطه کرده اند که بیشتر مزارع و دشتهای حاصلخیز در فاصله های 5 الی 10 کیلومتری از هم قرار گرفته اند که تا شعاع 11 کیلومتری  را مانند زمرٌد سبز در بر گرفته است . قسمتهای جنوبی و شمالی آن راکوهها احاطه کرده اند که تفریخ گاههای زیبا و طبیعت خشن کویر رانمادین است .

در قسمت شمالی کوههای آهنگران ، گنبدین ، لرزان، هزار دره -الوزیر ازبک ، اورچینی ،هفتاد حلٌه، کوه رود خانه سفید، که چشم انداز بی نظیر طبیعت بی جان سنگ لاخ ها و صخره های کوهها دارد. درختان گز و طاق وبنه و بادام صحرایی که مقاوم وصبور در میان شنزار های روان و کوههای سخت می روید و حکایت از گذشت قرون واعصار دارد، دیدن چنین مناظر بدیع روح لطیف و زبانی ناطق به آدمی می بخشد. از میان این کوهها ،قنات آبی  سینه ی زمین را شکافته و زلال و شاداب به سمت روستا می آید که صرف آبیاری در کشاورزی می شود. این آب ،مقدس ومظهر ایستادگی و مقاومت است.قداست آب به اندازه ای مهم است که انسانهارا در این کویر سوزان پیرامون هم نگه داشته است.

از میان کوههای شمالی ،شاخ های به هم پیچیدۀ بزهای کوهی هویداست.فرمانروایان کوهها از شکاف صخره ها، این روستا را نظاره می کنند.

درختان وگیاهان قسمت شمالی،گرمسیری هستند ودر تابستان می رویند ازجمله درختان تاغ،گز، بنه کوهی ، بادام کوهی ، زرشک وحشی (انارو)که غذای کبکهاست، می روید .

کوههای قسمت جنوبی که مانند رشته کوهی حصار در پشت چاهملک کشیده و سربازان همیشه بیدار هستند ،کوههای «خشخاش [خرشاش]»،«انجیری»، «چاه خوابور»،«کوه سفید» ،« باغ یوز پلنگ» می باشد. در این قسمت بیشتر به علت جوانتر بودن کوهها در میان دهانه ی هر دره سیل بند های(سدهای کوچک که برای ذخیره ی آب در میان دو دره می ساختند و تا تابستان این آب باقی می ماند)ساخته شده که از سرازیر شدن آب باران در زمستان از کوهها به داخل سیل بند ذخیره 
شما هم اکنون اینجا هستید: