Change Font Size

Change Screens

Change Profile

Change Layouts

Change Menu Styles

Cpanel

فرهنگی_مذهبی چوپانان

نامه الکترونیک چاپ PDF

فرهنگی_مذهبی چوپانانhttp://yaghoteaseman.blogfa.com/

 

 


 بگم يا نه

يك قصه كنم با تو افسانه بگم يا نه

افسانه ي يك گل با پروانه بگم يا نه

يك تخت و دو تا بالش لب‌هاي پر از خواهش

آغوش دو تن سركش افسانه بگم يا نه

دلسوزي آتش را از عشق جهنم زا

از آتش و سوزش با ديوانه بگم يا نه

از ماحصل هستي از عاشقي و مستي

از عهد الستي با پيمانه بگم يا نه

از غنچه‌ي نورسته خنديدن يك پسته

رقصيدن يك دسته در يانه بگم يا نه

از عشق تو ويرانگر در سينه‌ي غم پرور

گنجينه‌ي پنهان در ويرانه بگم يا نه

از قايق و پاروها از كشتي و جاشوها

از كوچ پرستوها از لانه بگم يا نه

از عقده كه مي‌گندد از بغض كه مي بندد

از گريه كه مي‌خندد بر شانه بگم يا نه

از مخمل آن گيسو خوابيده به دوش او

در آينه مو بر مو چون شانه بگم يا نه

اي عاشق بي‌پروا! اي غيرتي بيجا!

زيبايي او را با بيگانه بگم يا نه؟

                            م-راهی

 
شما هم اکنون اینجا هستید: