با پیروزی انقلاب اسلامی محمد توكل به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوست و بعنوان مسئول تبلیغات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خور شروع به فعالیت نمود . او در ابتدا  در دوره اموزشی رزمی شرکت می کند كه در جریان آموزش دچار شکستگی دست شده و به خانه باز می گردد.  شور و شوق و عجله او برای شرکت در جنگ های مناطق نا امن غرب و حفظ ارزش های والای انقلاب،چنان او را به هيحان مي آورد که پس از گذشت چند روز  و پس از تخفیف درد ، خود اقدام به باز کردن زودهنگام  گج دست می نمايد اما با باز شدن گچ، مجدد استخوان دست حرکت می کند و او مجبور به گچ گرفتن دوباره آن می شود. پس از بهبودی نسبی دست در جریان ناامنی مناطق غرب برای حفظ ارزش های انقلاب و حفظ جان و مال هموطنان در اردیبهشت ماه 1359به سنندج اعزام می شود.بعد از  چهل روز  مبارزه خیابانی و پس از امن شدن سنندج به خانه باز می گردد.او هنگام روبرو شدن با مادر دست او را مي بوسد و با حالتی غمگین و چشمانی اشکبار می پرسد مگر من شیر پاک نخورده ام که به فیض شهادت نائل نشدم.

از نکات مهمی که در شخصیت او می توان یافت، بی اعتنایی به مال و زن و فرزند در مقابل خداوند متعال بود. او در حالی که به همسر و فرزندانش عشق می ورزيد به راحتی نیز از آنها دل می کند. جالب توجه اینکه دل کندن از فرزند بیمار و سپردن او به خداوند را در حالی مرتکب می شود که قبلاً دو فرزند خود را در اثر بیماری از دست داده و احتمال از دست دادن فرزند دیگر نیز زياد بود.

او بالاخره از خور به سمت اصفهان برای شرکت در جنگ حرکت می کند که امام جمعه نائین به او مجوز شرکت در جنگ نمی دهد.او را از نائین به خانه بر می گردانند اما عشق شهادت چنان او را از خود بیخود کرده بود که خیلی سریع همسر باردار و دو فرزندش را با خود به تهران می برد تا خواهر و شوهر خواهر او به آنها رسیدگی کنند و خود در فروردین ماه 1360 از تهران عازم جبهه های جنوب می شود.

 سر انجام او با یادگار گذاشتن سه فرزند  ( وجیهه ،مرتضی ،ابوالحسن)در سال 31/02/1360 پس از اصابت گلوله به پیشانی دعوت حق را لبیک گفته و به وصال معشوق حقیقی می رسد ؛ پیکر او به عنوان اولین شهید شهرستان نائین با حضور جمعیت کثیری از مردم خداجوی منطقه از نائین به سمت خور تشیع  و در روستای خرمدشت به خاک سپرده می شود.