Change Font Size

Change Screens

Change Profile

Change Layouts

Change Menu Styles

Cpanel

آثار تاریخی خور

نامه الکترونیک چاپ PDF

در خور از دوران گذشته آثار زيادي بر جاي نمانده است . در نيم فرسنگي خور ( تقريبا 4 کيلومتر ) کوهي معروف به نام پشت قد پا  قرار دارد که بر فراز آن ويرانه اي ديده مي شود و در نزديکي آن محلي به نام شکم اسب وجود دارد که عامه اعتقاد دارند که اسب حضرت علي ( ع ) در آنجا خوابيده و اين فرورفتگي را ايجاد کرده است . بنا به گفته مرحوم فره وشی محل گذراندن مردگان زردشتی بوده است .
کمي دورتر از پشته قدم پا در کوه هاي هُونو ( Hunu ) يک رگه سفيد از قله کوه تا پايين امتداد دارد که گويند يکي از مقدسين مشغول ساييدن کشک بوده که کاسه کشک او فروريخته است.


قلعه گبرها : در شرق خور قلعه ای به نام قلعه گبرها وجود داشته است و بنا به گفته چند تن از کشاوزان سالخورده در حدود هشتاد سال پیش بقایای آن را تخریب کرده اند و از خاک آن برای زمین کشاورزی استفاده کرده اند.
 گنبد سيد داوود : شاه عباس در مسافرتي که از اصفهان به مشهد از خور گذشته و يکي از همراهان خود به نام سيد داوود را که نسبش به حضرت امام موسي کاظم (ع)رسیده است براي هدايت مردم در آنجا گماشته است . فرم قديمي گنبد و غرفه هاي اطراف آن نشانگر معماري دوره صفويه است . از نظر فرم همانند گنبد مسجد شیخ لطف الله است. ویژگی مهم این گنبد آن است که بدون استفاده از خشت و گل پخته استفاده شده است . آن گنبد اکنون در زیر گنبد جدیدی که بر روی آن ساخته شده است پنهان است.
حوض شاه : آب انباري که بناي آنرا به شاه عباس نسبت مي دهند . مصالح بکار رفته در آن قلوه سنگ و ساروج است .
قلعه حاج عبدالغفور : در حال حاضر در خور قلعه اي نيست و تنها يک برج نيم استوانه اي آن به جاي مانده است . حاج عبدالغفور در اواخز دوره زنديه حاکم خور بوده است وی براي تامين آب قلعه قنات غفور آباد را احداث کرد . اهالی خور اين قنات را شورو ( Shuru ) مي گويند . اين قنات در سال 1358 در اثر سيل ويران گشت .
مسجد عرب ها : تاريخ بنا معلوم نيست .اکنون جزء آثار ثبت شده شهرستان خور در میراث فرهنگی است.
مسجدجامع : در قرن سبزدهم هجری در زمان محمدشاه قاجار به دستور نوروز علیخان فرینانی حاکم خور بنا شده است . این مسجد در ارديبهشت 1358 در اثر سيل ويران شد . اکنون به طرز ديگري ساخته شده است .
مسجد تارو(Taru) : تاری در لغت به معنای خداست ، مسجد تارو یا مزگت(Mazgat) تارو یعنی مسجد کوچک خدا  زیرا چندان وسعتی نداشته . قدیمی ترین مسجد ایران  هم تاریخانه دامغان است . مسجد اصلی داخل حصار خور بوده و بعدها بیرون حصار قسمتی بدان افزوده اند و آن را با راهرویی به یکدسگر متصل کرده اند . اکنون این مسجد بافت قدیمی خود را ندارد.

شما هم اکنون اینجا هستید: