Change Font Size

Change Screens

Change Profile

Change Layouts

Change Menu Styles

Cpanel

آثار تاریخی بیاضه

نامه الکترونیک چاپ PDF
آثار تاریخی
در روستا امامزاده‌ای به نام ابومحمد ابراهیم وجود دارد. او برادرزادهٔ علی پسر موسی بوده‌است. بیاضه دارای یک ارگ تاریخی مربوط به زمان ساسانیان است. نام این ارگ در کتاب سفرنامهٔ ناصرخسرو قبادیانی آمده‌است. این ارگ در اثر گذشت زمان و پر شدن خندق آن رو به نابودی است. در دوران اسماعیلیه (پیروانحسن صباح)، ارگ روستا هم جز قلعه‌های مورد استفادهٔ آنان بوده‌است. و در این روستا جمعی از سادات هاشمی و حسینی وموسوی نیز سکونت دارند و در ایام محرم الحرام این روستا با برگزاری مراسم سنتی نظر تمام افراد را به خود جلب کرده است.
مسجد جامع : قدیمی‌ترین مسجد روستاست که از آثار عهد صفوی است. مساجد دیگر روستا عبارت‌اند از مسجد النبی، مسجد امامزاده، مسجد مجلل. حسینیهٔ روستا هم طبق اطلاعات مربوط به دورهٔ صفوی است.
قلعه بياضه : اين قلعه بيش از 1000 سال قدمت دارد و در سال 444 هجري ناصر خسرو از آن با نام پياده ياد مي کند . سبک بنا همانند قلعه هاي دوران ساساني است .
امام زاده بياضه : بعد از شهادت امام رضا ( ع) هزاران نفر از علويان به خونخواهي از مدينه به سوي مرو حرکت کردند . اين عده پس از ورود به ايران تحت تعقيب گروهي از سربازام مامون قرار گرفتند و پراکنده شدند . عده اي از آنها وارد روستاي گرمه شدند . مردم اين روستا به کيش زردشتي بودند و در مقابل آنها ايستادگي کردند .بعد از پيروزي علويان مردم آن مسلمان شدند . در اين جنگ عده اي از علويان پراکنده شدند که يکي از آنها با نام ابومحمد وارد بياضه شد و توسط پيرزني به شهادت رسيد . بر مزار وي بقعه اي ساخته شد

 
شما هم اکنون اینجا هستید: